Uncategorized

Tưởng mấy người thích đùa bịa chuyện

climegaads / May 26, 2017

Tưởng mấy người thích đùa bịa chuyện, tìm trên mạng, hóa ra thật. Sao Đ. lại thuê những kẻ đầu đất như thế này làm đại biểu: “Luật sư cần tố giác thân chủ nếu phát hiện thân chủ có hành vi phạm tội gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”? Ê chệ quá chừng! http://soha.vn/bi-luat-su-phan-ung-dai-bieu-nguyen-thi-thuy…