Uncategorized

U70 đi thi

climegaads / May 26, 2017

U70 đi thi!
Lố nhố người thi tớ cũng thi
Cũng chen cũng lấn vào phòng thi
Phen này Bộ trưởng thi cũng rớt
Chỉ tội thằng già cũng cố thi
— Tôi là thí sinh già nhất buổi sáng 25/5/17 , được nhiều người biết và có nhiều Fan chụp chung