Uncategorized

Uber đang đi theo hướng cạnh tranh về giá

climegaads / August 28, 2016

Uber đang đi theo hướng cạnh tranh về giá, chịu lỗ để chiếm lĩnh thị trường. Không thể đổ cho khoản trợ cấp dành cho lái xe làm lỗ vì uber không trả chi phí bhxh, một khoản phí tương đối mà các cty taxi khác phải gánh. Bản thân mình chọn uber có một lý do lớn là do tài xế lịch sự, xe sạch sẽ- những yếu tố mà ng có con nhỏ như mình rất cần. Nếu uber thay tài xế bằng xe không người lái thì sẽ không còn là mô hình sharing -economy đáng ngưỡng mộ nữa. Một công ty chỉ chăm chăm vào lợi nhuận chắc chắn không bền vững.