Uncategorized

Ước là một người đàn bà mong manh như sương sớm

climegaads / May 24, 2017

Ước là một người đàn bà mong manh như sương sớm, nấu ăn, làm bánh, chăm sóc nhà cửa, đọc sách, đi đón con, chờ chồng đi làm về mỗi ngày.. đc khóc hờn dỗi khi bị ai đó mắng.. nhưng xem ra mọi thứ ngược lại hoàn toàn và ước mơ đó dành cho kiếp sau.
Kiếp này làm con quỉ béo lùn bận rộn quát tháo, ai mắng sẵn tiện cầm gì ném đấy…