Uncategorized

vấn đề là ‘ai’ sẽ thuê

climegaads / August 5, 2017

vấn đề là ‘ai’ sẽ thuê? đất của quốc gia ko phải là sân chơi ông Phúc-Kiến-Tạo ạ – những nhà đầu tư cỡ 70~99 năm ko nhiều – nên để QH bỏ phiếu kín quyết định

Chẳng hạn, Luật Đất đai hiện hành cho phép giao đất, cho thuê đất tối đa 70 năm đối với đất trong khu kinh tế, trong khi tại nhiều đặc khu trên thế giới, thời hạn này đến 99 năm. Tạo dựng “sân chơi mới” hấp dẫn, minh bạch, ổn định, phù hợp với tập quán quốc tế, mở cửa thị trường, xóa rào cản trong hoạt động đầu tư kinh doanh…
See Translation