Uncategorized

vàng cũng dừng

climegaads / August 5, 2017

vàng cũng dừng, đỏ cũng dừng thì chuyển tiếp kiểu j? tại sao có đèn vàng thì ko rối loạn?
– nói này còn dễ nghe: đèn vàng giảm tốc độ và phải dừng trước vạch, ngoại trừ: phương tiện nào dừng lại có thể gây nguy hiểm thì được đi tiếp, phương tiện nào đầu xe đã chạm vạch thì được đi tiếp … đại loại thế.

Phó Giám đốc Công an TP cũng cho biết thêm, có ý kiến cho rằng, nếu quy định như vậy thì không cần để đèn vàng nhưng việc gì cũng phải có dự lệnh và động lệnh của nó.
“Phải có sự báo trước chứ không thể đột ngột đang từ đèn xanh chuyển sang đèn đỏ ngay thì các phương tiện sẽ rối loạn. Việc chuyển tiếp giữa 2 làn là quy định bất di bất dịch trên thế giới nhưng từ lâu nay chúng ta dễ cảm thông, chia sẻ nên dần dần thành quen” – Đại tá Hải chia sẻ.
See Translation